6.12.2023 Szkolenie ON-LINE - EAP XML Legislator

Podaj podstawowe dane uczestnika szkolenia. Pamiętaj, że jeżeli chcesz otrzymać fakturę zaznacz i wypełnij wszystkie pola. Faktura zostanie dostarczona drogą elektroniczną lub pocztą.

Dane uczestnika


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
1. Niniejszy formularz zgłoszeniowy jest umową zawartą pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
2. Warunkiem czestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego przez upoważnioną osobę formularza na stronie portalu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, bądź miejsca z przyczyn niezależnych od niego, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego.
4. Potwierdzenie udziału w szkoleniu zostanie przesłane na conajmniej 2 dni przed szkoleniem na podany email.
5. Rezygnacja z udziału w szkoleniu musi każdorazowo nastąpić w formie pisemnej.
6. Zgłoszone osoby mogą wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów w terminie do 2 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w terminie krótszym niż 2 dni przed szkoleniem wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 60%. Nieobecność na szkoleniu zgłoszonych osób skutkuje obciążeniem kosztami w wysokości 100%.
7. Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i zobowiązuje się do przekazania płatności za szkolenie w formie przelewu na konto Organizatora w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT.

Opłata za szkolenie

Cena szkolenia wynosi 430.50 PLN Brutto (zawiera 23% VAT)
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 2023-12-06 10:00

Zakończenie: 2023-12-06 15:00

ON LINE

Pokaż na mapie

Uzasadnienie dotyczące zwolnienia z VAT

Organizator
ABC PRO Sp. Z O.O.
Renata Rogowska, Magdalena Wyszogrodzka-Górka
22 379 09 00
[email protected]