Informacja dotycząca zwolnienia z podatku VAT


Uzasadnienie dotyczące zwolnienia z VAT usług kształcenia zawodowego finansowanego ze środków publicznych nie ma w tym przypadku zastosowania, ponieważ zgodnie z przepisami i wyrokami NSA szkolenie z zakresu obsługi systemu komputerowego zakupione od producenta tego systemu jest świadczeniem pomocniczym, które z perspektywy podatku VAT traktowane jest tak samo jak świadczenie główne, czyli sprzedaż oprogramowania.

Zatem należy przyjmować jednolitą stawkę VAT 23% dla całego kompleksu czynności (sprzedaż oprogramowania i szkolenie z zakresu jego obsługi - instruktażu).

Poniżej interpretacja radcy prawnego i wyrok NSA.

Stawka VAT na szkolenia będące usługą pomocniczą

Pytanie: Jesteśmy firmą produkującą oprogramowanie. Czasami zdarza się, że prowadzimy szkolenia dla użytkowników. Jaką stawką VAT objęte są takie szkolenia od 1 stycznia 2011 r.?

Odpowiedź: Należy stosować stawkę 23%.

Jeżeli usługa świadczona jest po to, aby sprzedawany towar (ewentualnie świadczona usługa w zakresie tworzenia oprogramowania) mógł być wykorzystany lepiej, tj. aby użytkownik mógł lepiej poznać zalety sprzedawanego oprogramowania, należy uznać, że mamy do czynienia z tzw. świadczeniem pomocniczym, który traktowany jest z perspektywy VAT tak samo jak świadczenie główne (w naszym przypadku - jak sprzedaż oprogramowania).

Powyższe świadczenie zwane jest popularnie „instruktażem”. Przykładowo, jak potwierdził, m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 lipca 2006 r. (sygn. akt I FSK 945/05): „(...) przy czynnościach o charakterze kompleksowym (...), na które składa się czynność podstawowa, będąca celem umowy zawartej przez podatnika z klientem, a także czynności pomocnicze niezbędne do wykonania czynności podstawowej, ustalając właściwą stawkę podatku od towarów i usług, należy przyjmować jednolitą stawkę dla całego kompleksu czynności, biorąc pod uwagę charakter czynności podstawowej”. Powyższą zasadę należy stosować niezależnie od tego, czy świadczenie główne i pomocnicze wynikają z tej samej umowy (istotny jest związek między tymi świadczeniami, a nie ich podstawa prawna).

Podstawa prawna: art. 7 i 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

W związku z powyższym ABC PRO Sp. z o.o. nie ma prawa zastosować zwolnienia z VAT dla szkoleń dotyczących sprzedawanego oprogramowania, bo uszczupliłoby to wpływy do budżetu Państwa z tytułu podatku VAT należnego i dodatkowo naraziłoby firmę na konsekwencje wynikające z ustawy karno-skarbowej.