26.06.2019 - POZNAŃ - Tworzenie aktów prawnych w postaci elektronicznej przy użyciu EAP XML Legislator (szkolenie podstawowe)

Rejestracja
Uczestnik 344.40 PLN (Netto: 280.00) Rejestracja zakończona.
Pozostało wolnych miejsc 8
Zakończenie rejestracji: 2019-06-25 16:00
Opis wydarzenia

Szkolenie jest doskonałą okazją do pozyskania wiedzy bezpośrednio od osób na co dzień zajmujących się wsparciem w tworzeniu aktów podlegających ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa, jak również, coraz częściej, przekazywanych w postaci elektronicznej do organów nadzoru (na chwilę obecną dokumenty w postaci strukturalnego pliku XML oczekiwane są przez Regionalne Izby Obrachunkowe w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy oraz Gdańsku, a także przez Wydział Nadzoru Opolskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które korzystają z dedykowanego systemu e-Nadzór wspierającego elektroniczny proces nadzoru nad aktami prawnymi).

Szkolenia realizowane są w formie zajęć praktycznych, w grupach do 15 osób. Na czas trwania szkolenia każdy uczestnik otrzyma do dyspozycji komputer z przygotowanym środowiskiem szkoleniowym oraz ćwiczeniami praktycznymi.

Miejsce szkolenia: Ogrodowa 12 – Conference Center, Ogrodowa 12, 61-821 Poznań, sala 302

Koszt szkolenia: 280 zł + 23% VAT = 344,4 zł/osoba

 

PROGRAM SZKOLENIA

I. Podstawowa praca w edytorze

1.    Aspekty prawne
2.    Omówienie interfejsu aplikacji

- ekran startowy aplikacji
- rozmieszczenie głównych przycisków i modułów 
3.    Tworzenie prostego aktu
- wprowadzanie treści bezpośrednio w aplikacji 
- import treści z innych formatów np. docx.
4.    Podpis i blokada dokumentu  
- blokowanie gotowego aktu
- składanie podpisu elektronicznego
5.    Podstawowe zasady formatowania
- formatowanie tekstu (podział wiersza, nowy akapit, spacja nierozdzielająca)
- puste strony po podpisie i załącznikach
- formatowanie tabel, zmiana orientacji stron

Przerwa

II. Tworzenie aktów prawnych

1.    Uchwała budżetowa oraz jej zmiany 
- dodawanie oraz edycja tabel w załącznikach
- dostosowanie rozmiaru tabeli do strony
- import treści z plików .xls 
- dodawanie załączników binarnych (PDF)
- „Finanse Publiczne” – dedykowany dodatek pozwalający na import aktów z systemu Besti@
2.    Plany zagospodarowania przestrzennego 
- treść aktu (opisy obszarów)
- mapy i inne pliki graficzne w załączniku
- zmiana rozmiaru strony 
3.    Porozumienia i aneksy
- niestandardowa metryka dokumentu (strony porozumienia / umowy)
- składanie podpisu elektronicznego (wielopodpis, podpis z wyłączeniem daty i numeru)
4.    Formularze i deklaracje w załącznikach

III. Baza Aktów Własnych (BAW)

1.    Prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego (obowiązek ustawowy)
- zbiór aktów prawa miejscowego oraz inne dowolne zbiory dostępne dla mieszkańców z poziomu BIP
- zbiory publiczne / prywatne, uprawnienia do dokumentów, widok sesji / kadencji, hasła skorowidza
2.    Indeksacja podstaw prawnych
- obserwatorium zmian prawa – niezwłoczna informacja o zmianie przepisów na podstawie, których wydano akty własne (na poziomie konkretnego przepisu)o
3.    Integracja z Dziennikiem Urzędowym Województwa 
- automatyczna aktualizacja statusu aktu po publikacji w Dz. Urz. Województwa

Lokalizacja
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 2019-06-26 09:00

Zakończenie: 2019-06-26 14:30

Ogrodowa 12 – Conference Center
ul. Ogrodowa 12
61-821 Poznań
sala 302

Pokaż na mapie

Uzasadnienie dotyczące zwolnienia z VAT

Organizator
ABC PRO Sp. Z O.O.
Renata Rogowska, Magdalena Wyszogrodzka-Górka
22 379 09 00, 795 521 175
biuro@abcpro.pl